USŁUGI DODATKOWE

PROJEKT PLACU ZABAW

Mając na uwadze zgodność z Normą Bezpieczeństwa PN EN 1176 i Prawem Budowlanym, wykonujemy projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych i bezpiecznych miejsc zabaw dzieci i młodzieży.

Od czego zacząć? Skontaktuj się z nami, a my spełniając Państwa oczekiwania, wykonamy profesjonalny projekt placu zabaw GRATIS wraz z wizualizacją urządzeń zabawowych, z zachowanymi strefami bezpiecznego upadku i zagospodarowaniem terenu zielonego wyposażonego w ławeczki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Montaż urządzeń zabawowych Astrus odbywa się w miejscu i terminie ustalonym wcześniej z klientem.

Gwarancją prawidłowo wykonanego montażu urządzeń zabawowych, spełniającego wymogi norm bezpieczeństwa PN EN 1176 i Prawa Budowlanego, jest instalacja urządzeń przez wyspecjalizowaną ekipę montażową szkoloną w siedzibie firmy Astrus.

Wieloletnie doświadczenie pracowników i profesjonalny sprzęt budowlany gwarantują wykonanie montażu na terenie całej Polski zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcją montażu.

Naszym celem jest oddanie do użytku gotowego placu zabaw, którego budowa trwa w zależności od rodzaju podłoża i ilości urządzeń zabawowych od 1-4dni.

Montaż urządzeń zabawowych wykonany przez firmę Astrus również objęty jest gwarancją producenta.

 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Norma PN-EN 1176-1 reguluje wytyczne dotyczące przeglądów i czynności kontrolnych, których częstotliwość uzależniona jest od intensywności eksploatacji obiektu.

  • regularna kontrola przez oględziny
  • kontrola funkcjonalna
  • coroczna kontrola podstawowa

Zakres przeglądu urządzeń zabawowych obejmuje:

  • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
  • kontrola stanu fundamentów
  • kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
  • sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
  • uzupełnienie brakujących zaślepek zabezpieczających
  • odmalowanie wszystkich elementów drewnianych impregnatem, zabezpieczającym urządzenia przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i odświeżając tym samym ogólny wygląd urządzeń
  • sporządzenie Świadectwa Przeprowadzonej Kontroli Technicznej, wraz z pełną dokumentacją zdjęciową.

W przypadku stwierdzenia braku usterek w elementach konstrukcyjnych placu zabaw, firma wystawia Świadectwo Przeprowadzonej Kontroli Technicznej dopuszczające urządzenia do użytkowania, spełniając tym samym wymogi norm bezpieczeństwa PN-EN 1176.

 

SERWIS URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

Kupując plac zabaw firmy Astrus zyskujesz nie tylko bezpieczne urządzenia lecz dzięki usłudze serwisu również gwarancję doskonałego stanu technicznego urządzeń zabawowych nawet po wieloletnim i intensywnym użytkowaniu.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przeprowadzają również profesjonaliści zatrudnieni w firmie Astrus.